window.location = 'https://www.youtube.com/watch?v=FpZTORuj1zU'; ECT1